1) Agar kise shaqs ki chaut lagne se maut hue hoa aur gusle denay k baad kise bhe azaye badan se khoon aane lage us soorat me mayyat ka kya hukm hoga?

2) Aur usse hath lagane walo ka bhe bata day un par bhe gusl wajib hoga?

1) Kisi tarah uoos k khoon ko bandh kiya jaye aur kafan pe laga ho to saf kiya jaye.

2) Gusle mayyat dene k baad hath lagane me koi haraj nahi.