1. Gharwaalo ke alawa sirf saat log Ashraful Ambiya saw ke janaze mein..is liye is haqeeqt ko aur bhi zyada chipaya gaya hoga
2. Ye 7 azeem hastiya kaun thi?
3. Is mauzu pe behtar book ka naam bataye. for reading..

Biharul Anwar mein jo volume Rasool e Khuda hi hayat Pe hai us mein dekh sakte hain.
Aur Allama Zeeshan Haider Jawadi ki kitaab Nuqooshe Ismat mein bhi details hain.

Salman, Abu Dharr, Miqdaad, Abdullah ibn Masood, Huzayfa Yamani ke naam Abhi yaad hain. Ek aat aur ka bhi zikr hai.