1) Jab ham aurate najees hote hai or jab pak hone ke ghusl lete hai to washroom me sab cheeze wash karna zaroori hai? Jab ham(najasat me) me bath lete hai to jis jis par water ke drops padte hai to wo najees ho jata hai?

2) Kiya ham najasat me body ke hair remove kar sakte hai?

1) Nahi. faqat in cheezo ki paak kare jispar blood wagera para ho.

2) Ji