1) Jab hum namaz padhte hai aur jab hum haya al salah bolte hai toh ears par haath rakhna chahiye yaha nahi?
2) Aur ladkiyon ko bhi qadqamatis salah bolna hai mein?

1) Lazim nahi hai. Agar rakhna hai to rakh sakte hai

2) Ji bolna hai