1) Ka hum sanitizer use kar sakte hai jis mey alcohol mila ho?

2) Industrial alcohol use nahi kar sakte kia

1) Ji khana khane or namaz se pehle pani se pak kerna zaroori hai

2) Ji ker sakte hain