1. Kya qurbani ka gosht non-Muslim ko de sakte hain?

2. Qurbani ke jaanwar ke jo body parts khana makrooh hai (jaise ki testicles), kya unhe bhi non-Muslims ko dena jayez hai?

1) Agar Zaroori nahin haj aur koi momin maujoid nahin hai to diya ja sakta hai warna behtar hai avoid kiya jaye.

2) Testicle ka khana Shia fiqh main Makrooh nahin hai Balki HARAM hai. Lehaza use kisi janwar ya birds ko khila dena chahiye ya dafn kar dena chahiye. Use kisi ko bhi dena sahi nahin hai.