1) Kya virtual gold (digital gold) jo ki online kharida jata hai, aur usko mobile se hi online bech diya jata hai, (aur wo asl me nahi milta, bas kimat milti hai) uspe bhi zakat dena chahiye?

2) Aur khums uski current kimat ke hisab se ya fir kharid wali?

1) Uspe zakat nahin hai

2) Current ki qimat se khums dena hoga