1- Tattoo banana jayaz hai?
2- Jo tatto bananay par pain hoti hai kya wo haram nahi bila wajah apnay aap ko taqleef dena ?

1. Tattoo me agr koi ghyre share pic na ho to sahi hai.
2. Nahi utni pain haram nahi hai