1) Ye bta diye k scholarship k paise per khums hai?

2) Agar khums ki date abhi na ho or usse pahle hi kharch ho jae to ?

1) Agar fees aur expenses ke bad agar khums ki date par jo bachega tu khums hoga

2) Khums wajib nahi hogi