10 Moharram ka Roza Rakhna Kya Rasul Allah s.aw ne mustahab qarar diya hai?
Ahle sunnat k bhai log reference bhi dete hain Mishqat sharif book name

Ahle sunnat ki kitaben hamare liye motabar nahi hain. Unke yahan rewayat hongi