5 din khoon aata hai fir colur din ba din fade hote yellow ata hai jo haiz k 10 din pura hone k pehle aata hai to kya ye discharge haiz me aega ya istehaza?

Hayz me ayega.