Aagah khums nikalte waqt jo savings amount h uska 5% nikala jayga na?
for eg: 40000rs hai toh uska 5% nikalenge. Toh 2000 khums Hoga na?

Ws, 20% hai 5% nahi. 5wan hissa nikalna hai