Aaj kal broiler chicken ko jo khana khilatey hai us me bohot si cheezey mix hoti hai shayad najis aur haraam cheezey bhi… Agar un chickens ko teen din paak khana khilaya jaye to kya woh khaney laayak hogi?

jaisa ke aapne khud kaha shayad usmain najis cheezen milate hain. agar yaqeen nahin hai to sirf guman ki bina per hurmat ka qayel nahin hua ja sakta.

Aaj kal broiler chicken ko jo khana khilatey hai us me bohot si cheezey mix hoti hai shayad najis aur haraam cheezey bhi… Agar un chickens ko teen din paak khana khilaya jaye to kya woh khaney laayak hogi?

Shayad najis ya haram se kuch nahi hota, yaqeen hona chahiye ki wo haram chizen khilate hain

Aaj kal broiler chicken ko jo khana khilatey hai us me bohot si cheezey mix hoti hai shayad najis aur haraam cheezey bhi… Agar un chickens ko teen din paak khana khilaya jaye to kya woh khaney laayak hogi?

wo paak hai use teen din paak khilane ki zaroorat nahi hai

Aaj kal broiler chicken ko jo khana khilatey hai us me bohot si cheezey mix hoti hai shayad najis aur haraam cheezey bhi… Agar un chickens ko teen din paak khana khilaya jaye to kya woh khaney laayak hogi?

جی کھا سکتے ہیں