Aaj maghrib se pehle jo ghusl kiya jaayega, kya uske karnese wuzu ki zarurat saakit ho jaati hai? Aam taur par mustahab ghusl ke baad bhi wuzu karna zaroori hota.

Ye sawal late mujh tak aaya hai iska time guzar chuka. Ayatullah sistani ke nazdeek har wo ghusl jiska tazkera hadison me hai wuzu ke liye kafi hai yani uske baad wuzu ki zarurat nahi hai