Aam dino main Aiarat e Ashura main jab yea parhtay hain "Haza yom "ke alfaz aatey hain tu kia aisay hi parhna chahiy ya haza alyom ki bajaay yom alHussain kaha jaay?

Jis tarah lekha hay wesy preh