agar beshab me semin (mani) jaisi chiknahat ho toh kya beshab ke baad bhi ghusl lena hoga, par semen (mani) ki aur koi nishani nahi hoti hai jaise kamzori ana ya larza wagaira

agar semen nikalne ke baad aapne peshab kia tha phir ghusl kia to ab ye semen ke hukm me nahi aata,aur agar peshab nahi kia tha aur ghusl kar lia to, ye dikhne ke baad phir ghusl karna hoga. agar aise hi koi chiknahat kharij ho jisme semen ki nishani na ho to wo semen nahi hai

agar beshab me semin (mani) jaisi chiknahat ho toh kya beshab ke baad bhi ghusl lena hoga, par semen (mani) ki aur koi nishani nahi hoti hai jaise kamzori ana ya larza wagaira

nahi
wo semin nahi hai .