Agar burqa pr alcoholic liquor gir jaye toh usse kaise paak kre jaise airport wagairah pr alcoholic liquor serve ki jaati h aur ek aurat ne ghalti se humare sr k burqe p gira di

Jaise har kapra pak kiya jata hai
Najast ke hat jane ke bad aabe jari se ek bar aur aabe ghair jari se 2 bar dhor kar nichor den