Agar check kare to kuch na ho usi waju me parh sakte hain qki khalis khoon to hota nahi hai jis time wo bhi kabhi kabhi white dischrge hi brownish ho jata hai Aur akasar saaf hi hota hai

Sa
Agar saaf hota hai tu issue nahi White discharge ke sath masala nahi
Magar masala khoon Ka hai cotton sath rakhna chahiye warna kapde ja Tukda, tissue ya majboori rumal in Se check kar ke
Wassalam