Agar dog ne kapda ya pair chu liya hai to usse kaise paak karna chahiye? Ye baat nahi pata hai k ghila touch hua hai ya nahi?

badan hai to dhulne se paak hojaega lebas hai to dhul ke nichod dijiye,,waise jab tak najis hone ka yaqeen na ho har cheez paak h