Agar ghar ki ya kisi jagah ki zameen/tiles najis ho gayi hai to usko pak karne ka tareekha kya hai? Agar paani kur na ho to kaise pak karege?

ws,kur ki shart nahi hai aap wahan pani daal dijiye najasat khatm hote hi paak hojaega
agar aisi jagah hai jahan dhoop padti hai to wo aise hi paak ho jaega