agar ghusl se pehle purey badan par saboon laga le aur phir ghusl ki niyyat se tarteeb ko dyaan rakhte hue pehle sir dhoey(wash) jab tak ke saboon nikal jae,phir right side par pani daley saboon nikalne tak, phir left side par pani daley saboon nikalne tak . issey hamey yakeen hojata hai k pani purey badan par pahuch gaya kyuki saboon nikal gaya. please kya aesa kar saktey hai Dono marjeh ke fatwa bataye jazakallah

WS yes ho sakta hai