Agar hamare kuch chutte hue roze hai mannati to kya hum ek roze pe 2 alag alag niyat kar sakte hai?

Jitne bhi roze aapne Nazr (mannat) ke taur per niyyat kiye hain utne aapko rakhna hai aur to alag alag chizon ka roza ek roze ki niyyat se nahin rakh sakte.