Agar hm apni wajib namaze chair par baith kar padhte h(knee problem)to apne waldain ki qaza namaz bhi kya chair par baith kar padh sakte hai

Yes padh sakte hain .