Agar hmne roza rakh liya hmko Aligarh jana hai to kis waqt niklien jisse roza ho jaye ya roza hi nhi rakhien us din

After zohar niklai tou rouza sahi hai