Agar hum pe Guls e janabat wajib ho toh har woh chiz ko geele hath se hum toch karenge woh najis hogi?

Nahi Najis nahi hogi