Agar hum surah alaq yaad kar rahey ho, toh sajdah wali ayat ko bar- bar padey toh sajdah kitney karney hai?? jazakallah

Salam Sajde Wali ayat padhe ya kisi shakhs se jitni martaba sune SAJDA karna hy.