Agar kasa Bokhayad Amal Umm Dawood konad wajib ast ka 13,14,15 Rajab ra Roza begerad? Wa agar nakonad hanoz hamo tasir dua barish mebashad ya nay?

Agr Faqat Amale Umme Dawood bedune ruze anjam dahad Sawab amal barayesh hast.