Agar khums ki date badalna ho, maslan 28 Rajab se 4 shabaan krna ho, to kya krna hoga. Kya masla hai?

Aap kabhi bhi Khums di date badal sakte hain lekin choonke aapke 12 months jis date main complete ho rahe hain aur aapke pas saving us date tak aapke hands main bachi rahti hai to pahle uska khums nikalna parhega fir next year ke liye koi bhi date fixed kar sakte hain.