Agar kise shaqs ki chaut lagne se maut hue ho, aur gusl denay ke baad kise bhe azaye badan se khoo aane lage, us soorat me mayyat ka kya hukm hoga? Aur usse hath lagane walo ka bhe bata day un par bhe gusl wajib hoga?

Kisi tarah uoos ka khoon ko bandh kiya jaye aur kafan pe laga ho to saf kiya jaye.
Gusle mayyat dene ke baad hath lagane me koi haraj nahi.