Agar kisi ki shadi apni jama masjid me ho
to kya koi ladies Halat e Haiz me shadi me jama masjid me ja sakhti hai?

Halat haiz mai masjid mai theharna haram hai