Agar kisi maqsad k liaye nafal e shukrana manay or woh murad na puri ho to kya pher bhi parhna hota hai

Agar Murad puri nahi hoi tu padhna wajib nahi hai