Agar kisi shaks ne istekhara dekha or istekhara mana aaya or wo shaks bhul gaya kaam anjam diya to uska kaffara kya hoga

Agr koie gunah vala kaam nhin tha to kaffara nahin hai