agar koi amal hai raat ko sone se pehle krne ka masalan, salwaat padhna, alhamd ka sura padhna, toh iss tarah ke amal hum janabat ki halat me kr sakte hain, ya agar kapde najis hain pani kii chiten ki wajah se ya pishab ki wajah se, q ke maine sunaa hai ke insan ka muh humesha paak hota hai.

kar sakte hain