Agar koi mard ya aurat kisi mulk ki nationality ke liye bina siga paise se on paper shadi kare to kaisa he ? Aur is se kamai hui daulat kaisi he ?

It's illegal no jaez