Agar koi pesh namaz jumma ki namaz padhata he jiske shararet nai hote, jaise 1 farsakh ka distance nai hota dusri jumma masjid se.
Aisi halat me us pesh namaz ki adalat baki rahegi jo janbujh kar khilaf e shara kaam karta he ?

Aadil uose kehte hay ke jo jaan bujh kar haram kaam na kare.