Agar ladki ke baap aur dada dono ni h aur ladki kuwari h to ladki ko nikaah karne ke lie ijazat lena paregi?

Agar bap Ya Dada faut ho chuke hon aur larki baligh aqil ho to khud shadi kar sakti hai