Agar muj par karz he aur bina sile huve kapde agar 1 baras tak rakhe ho to kya uspar khums wajib he

Agar voh aap ki bachat kahi jay to wajib hy.