Agar pakki ke period mein sex maslan 30 and 31 March ko kisi ne sex kara ho aur talaq kaha ho 11 April ko aur log dusre Kamre mein hain maloom nahi ke woh log sune hain ya nahi magar sighe nahi kaha ho Kya talaq hojayegi agar uski niyyat bhi ho to toh Kya tab bhi hojayegi

talaq nahi hogi .