Agar pipe se nahi aur baalti se ya woh paani jo kur nahi hai , usse pak karna ho to?

same way you can use