Agar raat ka waqt hai aur banda janabat ki haalat mai chala jaata hai toh usse roze se pehle ghusl dena padhega tabhi roza mana jaega ya roze ke baad bhi ghusl de sakta hai?

Agar aap Zinda Insan ki baat kar rahe hain to uske liye wajib hai ke agar woh raat main Mujnib ho jata hai, Fajr ki azan se pahle ghusl kar ley warna uska roza bhi batil hoga aur usey us roze ke badle qaza aur faffara dono anjam dena parega.

Ab jaisa ke aapne likha hai agar koi banda halat e janabat main Chala jata hai agar aapki murad marjata hai to uske liye wahi Ghusle Maiyyet kafi hai aur alaheda koi ghuls nahin dene ki zaroorat hai.