Agar safar me sajdagah leke jaana bhul jaae ya kisi ke ghar sajdagah na ho toh ungli ki angutiyo ke patthar pe sajdah kiya jaa sakta hai (yakut, aqeeq wagaira pe).

Angutiyo ke patther sajadh nahi Ho sakta.
Tile, chatai, wood vagaira par sajadh ho sakta hai