Agar Shahed (Honey) Ko Giza (Food) Ka Musatqil Hissa Bana Len To *Jigar (Liver)* Ki Kisi Takleef Ki Nobat Nahi Aayegi.
Tibb e Imam Ali Raza AS, Pg 54

Kia ye hadees sahi hai?

Yes.