Agar shohar mar gaya ho toh dusri shadi ka kya tarika hai.

Inteqal ke baad 4mah 10 din iddat kare phir shadi ker sakte hain