Agar wajib namaz ka waqt hoya hai, tab bhi hm ise padh sakte hai? Jaise aksar hm subah ki namaz waqt pr nhi padh pate. awwal waqt se thoda der ho jati hai.

Padh sakte hain