Agar zammeen / tiles najis ho jaye , to use pak kaise karege? Agar pani kur nahi hai to pak kaise karege? Agar ayn-e-najasat jaise ki urine , etc se najis hui hai , to pak kaise karege?

Pipe se najasat par itna Pani dalen ke Pani najasat par havi ho jaye uskebaad Pani ponech den