Agha kya ek hindu bhai nazr ka khana kha sakte hai ?

koi haraj nahi hai,aur agar isse unke dil me islam ki izzat me izafa ho to behtar bhi hai