Agha Salamun Alaikum. Nazre Bad ke door hone ke liye kaun si Dua padhe.

ws,surae qalam ki 51 aur 52 aayat kasrat se padhen