Agr ladka sunni ho aur ladki shia toh kiya sunni mulana se nikkah jayaz hai? Fr uski bad shia mulana se bhi nikkah krnge toh chalega?

Ho sakta hai lekin ladki ko gumrah hone ka khowf ho to niakh jayez nahin hai