Agr paisa kisi cheez ki liye maslan gaari business ghar ke liye save kia ho tu kia is mai bhi khums diya jaega

Agar khums ki tareekh aagai ho tu saving count hoga aur khums dena hoga