Alam e Mubarak ko sajda karna jaez hai? Kis niyyat se jayez hai aur kis niyyat se galat hai?

Allah ke alawa kisi ko bhi sajda karna jayez nahi. Allah ke shukr ka sajda kare to jayez hy.